För
Gamleby har en kanal mellan Gudingen och Gamlebyviken stor betydelse.


KLICK för stor bild.
Gamleby hamn med M/F Sternö på 1300 ton som lossar säd från Gotland.
Fartyget tillhör Rederi AB Uman och seglar mestadels som feeder fartyg ifrån olika platser till lastplatser för omlastning till “world wide tonnage”.

I förgrundn S/S Linnéa med Gameby som hemmahamn.

Till höger:
Gamleby hamn.

I kartan har förslag till
Rosendalsvägens nya
sträckning ritats in.