Fatryg som trafikerar Tjust skärgård.

M/S Loftahammar
M/S Freden
M/S Sladö
L = 15.8 m
B = 4.0 m
Djupg. = 1.37 m
Fart = 18 kn
Passagerare = 65
Ägare: Skärgårdsbåtar AB
Telefon: 070-367 12 30
Hemmahamn: Hasselö
L = 27.9 m
B = 5.35 m
Djupg. = 1.2 m
Fart = 13 kn
Passagerare = 150
Ägare: Rais Skärgårdsturer
Telefon: 070-217 68 52
Hemmahamn: Västervik
L = 17.9 m
B = 5.4 m
Djupg. = 1.1 m
Fart = 12 kn
Passagerare = 97
Ägare: Rais Skärgårdsturer

He
mmahamn: Västervik.
KLICK för mer information KLICK för mer information KLICK för mer information

Bild och uppgifter saknas.
M/S Vågen
AmbjörnHemmahamn: N Malmö
L = 27.9 m
B = 5.35 m
Djupg. = 1.1 (1.3 m last) m
Fart = 20 - 33 kn
Passagerare = 12
Ägare: L Johansson
Telefon:
Hemmahamn: Gamleby.
Båten hette till år 2004 Nimo
med N Malmö som hemmahamn.
L = 14 m
B = 5.6 m
Djupg. = 1.0 m
Höjd = 6 m
Fart = 6 kn
Last = 40 ton
Ägare: Smågö Fraktservice
Telefon: 073-0551140
Hemmahamn: Smågö
KLICK för mer information

Skonaren Linnéa är byggd i Sjötorp år 1915 och ombyggt 1985. Hon har en bruttodräktighet på 97 registerton UR.

Linnéa har certifikat
för 45 personer.
SS Linnéa
SS Vega
L = 25,6 m
B = 7 m
Djupg. = 2,6 m
Masthöjd frv. = 27,5 m
Segelarea: 540 kvm.
Maskin: Skandia 130 hk.
Ägare: EoK Bergström
Hemmahamn: Gamleby.
L = 30 m
B = 7,7 m
Djupg. = 2,8 m
Masthöjd frv. = m
Segelarea: 650 kvm.
Maskin: .
Ägare: EoK Bergström
Hemmahamn: Gamleby.
Vega byggdes år 1909 i Viken och står sedan år 1992 på slip vid Casimirsborg för omfattande renovering.
Mer inf.: www.traskepp.se
Mer inf.: www.traskepp.se