Fram till år 1000 kunde man troligen åka med båt mellan Gudingen och Gamlebyviken vid Koggviken.
Men vid den tiden blev klimatet kallare, polarisarna växte och vattenståndet i världshaven sjönk ungefär en meter på kort tid. Troligen skiljdes Gamlebyviken och Gudingen åt då.

Det var den metern extra landhöjning som förorsakade, i varje fall bidrog till, att Birka i Mälaren försvann.

Men det var fram till 1300-talet fortfarande en mycket kort sträcka som man behövde dra båtarna över till andra sidan vid Draget. 
Jag tvivlar på att man dragit båtar där de senaste 500 åren, förutom kanske någon liten flatbottnad eka som drogs av oxar över till andra sidan. Större båtar skulle ta skada av sådan hantering.