Vattennivåns ändring i Östersjön.

Källa: SMHI

www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Sealevel/Stationplot/Last_24h/Marviken_sv.html
www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/Sealevel/Stationplot/Last_24h/Oskarshamn_sv.html

Vattenståndet i Marviken och Oskarshamn 2006-10-15.Nedan landhöjningen baserad på Millers strandförskjutningskurva för Stockholm. Källa: P Norman "Medeltida utskärsfiske".