LÅNGÖ
Artikel i VT år 1987

80 år fyller den 4 februari 1987 fru Margit Andersson, V Kyrkogatan 16 B, Västervk
Fem generationer fiskare i Margit Anderssons släkt

ARTIKEL KAN FÖR NÄRVARANDE INTE PUBLICERAS PÅ INTERNET EFTERSOM TILLSTÅND ÄNNU EJ ERHÅLLITS