Boquist - släkten
pa.boquist@swipnet.se

laco@telia.com

FÖLJANDE E-MAIL ERHÖLLS FRÅN PER-ANDERS BOQUIST


Hej Lars,
Jag har kollat i mina papper och tror att Dina Boquistar hör hemma i samma släkt som jag. Om Gustaf
Melcher Boquist var född på torpet Korshult i Gärdserums sn 9.7.1888 så har han följande förfäder, mycket schematiskt redovisat:

Inge i Gräsmarö, finns i jordeböcker och kyrkoräkenskaper 1500-talet sen.del

Hemming Ingesson Gräsmarö/Håskö, Gryt c:a 1580 - 1635

Halsten Hemmingsson i Håskö, Gryt c:a 1610 - 1655

Per Halstensson c:a 1630 - 26.2.1705 Bondekrok, Gryt

Hemming Persson 1677 Bondekrok, Gryt - 3.4.1762 Bondekrok, Gryt

Jöns Hemmingsson 12.4.1715 Bondekrok, Gryt - 5.2.1798 Bondekrok, Gryt

Per Jönsson 15.2.1746 Bondekrok, Gryt - 17.1.1822 Bondekrok, Gryt

Måns Persson Boquist 11.9.1781 Bondekrok,Gryt - 15.3.1839 Bondekrok,Gryt

Jonas Månsson Boquist f 8.10.1826 Bondekrok,Gryt - 20.5.1867 Fyrtorp,Gryt

August Boquist 6.1.1859 Gryt - 16.5.1907 Lerboholm, Lofta

Gustav Melcher Boquist f 9.7.1888 Gärdserums sn

Eftersom Måns Persson Boquist var min farfars farfar var följaktligen min far och Gustav Melcher sysslingar och jag är 4-männing (brylling) med Gustav Melchers barn.

Du får gärna förmedla kontakt åt mig med den här Boquist-grenen där jag gärna vill införliva så mycket personalia som möjligt i Bondekrokssläkternas historia.

En farbror till Gustav Melcher, Otto Boquist f 1865, var skräddare och emigrerade till Nordamerika 1891 från Fullerstads sn med hustru och två barn. Vet släkten något om deras öde?

Spännande - inte sant? Hoppas höra från er!

Hälsningar
Per-Anders Boquist

Date: Wed, 12 Apr 2000 14:32:14 +0200
From: "Per-Anders Boquist" <pa.boquist@swipnet.se>
To: <laco@telia.com>