Gustaf Adolf Andersson
.

Gustaf Adolf Andersson, f (1874-01-24?) 1874-06-23, d 1913 (1912 ?)
g1 Ester Vennberg
g2 Lydia Karlsson / Vollberg

Föräldrar
Peter Magnus Andersson och Augusta Gustavsdotter

Barn:
1903 Helge
1907 Gunnar
1911 Kalle "i Heda"
1914 Solvig g Enge
1917 Ingvar
* Birgitta g Persson
1919-02-08 Eivor g Fredriksson
* Håkan "i Löt"

Biografi Foto