GAMLEBY INTRESSEFÖRENING
. Interimstyrelsen består av:

1- Göran Jiderblom 0493-12252
2- Bo Linnros 0493-10045 repr kyrkan
3- Martin Nilsson 0493-12597
4- Ola Berg 0490-32503
5- Kerstin Bergholtz 0493-66060
6- Gunnar Nilsson 0493-10434
7- Åke Johansson 0493-53007
8- Raymond Nyström 0493-12474
9- Kajsa-Lena Walfridsson 0493-12145 repr Hembygdsföreningen.

Vid Intresseföreningens möte onsdagen 2000-06-07 klockan 19.00 i föreningslokalen hade jag tänkt att föreslå en särskild form av samverkan. Ärendet var bara delvis anmält i förväg. Mötesordföranden ansåg emellertid att det inte fanns tid för den frågan vid kvällens möte. Erbjudandet kvarstår.

Lars Cornell