GAMLEBY HEMBYGDSFÖRENING


Mats Halling, Ordf., 0493-13057
Birgitta Johansson, Sekr., 0493-51160
Tor Erlansson, Kassör, 0493-51651

Årsavgift år 2002, 40:- till postgiro 73045-7
DET HÄNDER I BYGDEN

Gamleby Hembygdsförenings Myrkullen.

Akvarell av Monica Löfsved Pettersson