CASIMIRSBORG
.

Så som vi ser Casimirsborg från riksvägen,
med Gamlebyviken i förgrunden,
foto LC

Länk: www.casimirsborg.se