NÅGRA BILDER FRÅN ÅBY
.

Herrgården gjordes iordning av CorneliusÅby herrgård omkring år 1900


Interiör från Åby, förmodligen Hugo Cornelius bröllop år 1889

Gamleby från Repslagarbacken 1999 med Åby i förgrunden, foto LC