GAMLA KYRKAN

Gamleby gamla kyrka år 1870 ovan.

Samhället antas som stad år 1275 och kallades då Västervik. Under sin storhetstid bestod köpingen inte av mer än några tiotal hus och några hundra innevånare.
År 1433 befallde kung Erik av Pommern att borgarna skulle flytta ut till det mer strategiska sundet vid Stegeborg. ”Gambla Byn” blev kvar och som centrum dess kyrka i bruk från förmodligen tidigt 1200-tal till 1830-talet. Den kom senare att användas som sädesmagasin men var så förfallen att den rasade och revs omkring 1890. En rest sparades och kan ses på gården vid folkhögskolan. Den nya kyrkan byggdes 1829 - 1837.

Gamleby nya kyrka omkring år 1890 till höger

.