GAMLEBY KYRKA DATA

GAMLEBY KYRKA

Raä-nr: 0806-K-0001-01-0000
Fast.h.beteckn:
Ek.karta : 7G3H
Koordinater: X= 6419.2400 Y = 1535.1800

Dominerande stilepok, exteriör Nyklassicism
Dominerande stilepok, interiör Nyklassicism
Uppförande, hela kyrkan
Arkitekt: A ALMFELT 1832 - 1833
Byggmästare: F B OPPMAN 1832 - 1833
Period/år 1832 - 1833

Förändring av kyrkan
Arkitekt: E ELFWÉN 1959
Arkitekt: J DAHL 1935 - 1937
Arkitekt: H HAMMARSKJÖLD 1885

BYGGNADSTYP, MATERIAL OCH DEKORATION
Stomme/yttervägg, hela kyrkan Murverk, tegel
Fasadbeklädnad, hela kyrkan Puts/putsad
Fasadkulör Vit
Yttertak form, långhus Valmat sadeltak
Yttertak form, torn Huv med lanternin Valmat sadeltak
Taktäckning Kopparplåt
Golvmaterial, långhus Trä
Väggbekl. int, hela kyrkan Puts/putsad
Innertak form, långhus Tunnvalv
Innertak form, kor Tunnvalv
Innertak form, absid Hjälmvalv
Innertak mtrl, långhus Trä
Innertak mtrl, kor Trä
Innertak mtrl, absid Trä

INREDNING OCH INVENTARIER
Altare: 1970
Bänkinredning: 1935 - 1937
Dopfunt: 1660
Läktare: 1832 - 1842
Orgel: 1832 - 1842
Org.fasad: 1869
Predikstol: 1832 - 1842

ÖVRIGA BYGGNADER

Församlingsbyggnad 1964 - 1984
Förråd, ekonomibyggnad 1970 - 1993
Gravkapell 1905
Inhägnader Häck , Kallmur

GAMLEBY KYRKORUIN

Av den gamla kyrkan finns en murrest nedanför Garpedansberget.

Raä-nr: 0806-K-0002-01-0000
Fast.h.beteckn:
Ek.karta :
Koordinater: X= Y =
Skyddsform KML 2 kap (fornminne)
Status Kyrkoruin

BESKRIVNING AV RENOVERINGAR

De vid 1970 års renovering borttagna trapporna i vapenhuset har Blekhems snickeri ersatt med ett vackert arbete liksom det tak som då också togs bort. Den nu vitmålade absiden framhäver på ett fint sätt guldkorset med lammet vid sin fot som tillkom 1873.

De gamla psalmtavlorna från 1800-talet har renoverats och åter tagits i bruk.

En viktig förbättring var flyttning av takkronorna, varav en nytillverkats som kopia. Fyra av dem är förstärkta med sk "castellakronor" vilket avsevärt förbättrat Ijuset i kyrkan.

De tavlor som finns längs väggarna är från den gamla kyrkan, liksom altartavlan från 1500-talets slut som återfinns i det sk "vigselrummet" längst fram th. Den stora tavlan med korsfästelsen och nattvarden är utförd av Magnus Wicander 1760.

Altaret som sedan 1970 varit fristående höjdes något och målades marmorerat. Dopfunten i ölandskalksten är från 1660.

Längst bak på västväggen finns en bonad av Leida Rives-Elfwén och ett träkrucifix av Erik Elfwén som också svarat för de målade glasfönster som finns i kyrkan.

Orgeln på läktaren är från början ett verk av Frans Andersson. Kororgeln är från 1980 och utförd av Walther Thür.