KYRKOHERDAR I GAMLEBY PASTORAT

42. Bo Linnros, Kontraktsprost 1996 - 2001. Flyttar till Linköping. Bo skriver så här i sitt "Tack och adjö!" - brev:
Hårdnande ekonomiska villkor gör det inte så lätt att genomföra allt man önskar. När man skall vara chef och administrera och leda personal och arbete i ett så pass stort pastorat som vårt, kräver det mer än vad jag känt att jag mäktat. Mitt intresse och engagemang har främst legat i det rent prästerliga, att få vara medvandrare till församlingsborna i glädje och i sorg. Som ledare kan man inte ge den prästerliga delen alltför stort utrymme. Jag har känt frustration i det och det är anledningen till att jag nu återgår till komministertjänst. Då får jag vara det som jag en gång vigdes till, en präst som är till för att räcka evangeliet och hjälpa människor i livets viktiga stunder.

Avsked. Kyrkvärdarna avtackar Bo Linnros.

Fotograf: okänd

41. Carl OLOF Natanael NILSSON
1/3 Komminister 1962-1973. Kyrkoherde 1973-1996. Kontraktsprost 1986-1996
40. Arne Liljeqvist
Kyrkoadjunkt 1940-1951. Kyrkoherde 1951-1972
39. Olle Andersson
Kyrkoherde i Gamleby församling 1944-1951
38. Emil Hagwall
Kyrkoherde i Gamleby 1919 - 1944
Kontraktsprost i S Tjust 1928-1944

Född i Sundsvall 1871 14/5.
Föräldrar: Johan Peter Hagwall, bryggare i Västervik, och Emilia Fredrika Wiman. Student i Lund ht. 1890; prv. 1897 8/1; brukspredikant vid Reijmyre 1899; komminister i Virserum 1903; vakanspastor i Skärkind 1915; kyrkoherde här 1918.
Gift 1900 1/5 med Ellen Matilta Rosén, f. 1872 1/5, dotter af Anders Edvard Rosén, kassör, och Abrahamina Charlotta Elisabet Lindbohm. - Barn: Erik, f. 1901 16/2. Märta Elisabet, f. 1902 21/5. Gunnar, f. 1906 31/7.