GAMLEBY

Den gamla staden
vid västra viken
ÅRTAL I GAMLEBY's HISTORIA
1275 Gamleby ("by" betyder stad) omnämnes i ett gåvobrev av Magnus Ladulås för första gången. Hette då Westerwik men är mycket äldre än så. Åby (byn vid ån) nämns i samma brev
1290 ? Gamleby gamla sten-kyrka uppförs i slutet på 1200-talet. På 1600-talet är den i dåligt skick och flera omfattande reparationer genomförs. Se 1837
1337 Tinget i Gamleby omnämnes för första gången. Se 1758
1421 Erik av Pommern erhåller privilegiebrev för Westervijk dvs nuvarande Gamleby men ålägger 1433 byborna att flytta till nuvarande Västervik
1486 10-25 Claus i Rumma säljer fyra alnar jord i 'korsa' till Nils Tyrsson i Dråpstad. Daterat i Utrike.
1620 Gamleby får privilegier som köping under Västervik
1650 Tinget i Gamleby startar krog "häradet till lisa"
1668 Skolstuga byggs i Gamleby
1755 Casimirs glasbruk började tillverkning av kvalitetsglas och fönsterglas. Det lades ned 1810
1804 I Gamleby påbörjas skolundervisning
1812 Gamleby erhåller byordning och skiljs tio år senare från Västervik
1829 Casimirsborg hette Mem fram till 1600-talets mitt. Herrgården i Tjustempir bygdes 1828-29 på en grund från 1700-talet. Den har inspirerats av Gustaf III:s Hagapavirjong och uppfördes av J F Oppman. Han föddes 1780 i Skåne och var verksam med att bygga upp Norrköping efter branden 1822
1837 Gamleby kyrka fick tillstånd att byggas 1826, bygget påbörjades 1829 och var färdig 1837. Den renoverades 1970. Den gamla kyrkan övergavs och förföll och köptes av Cornelius ca 1860 för att användas som spannmålsmagasin. Det revs 1873
1846 Henric Cornelius (1819 - 1886 ) grundar sitt Gamlebyimperium.
1850 1850 fick Gamleby apotek
1855 Gamleby får postkontor.
1855 Sista avrättningen i Gamleby.
Magnus Nikolaus Svensson anställs som förste examinerade folkskoleläraren i Gamleby
1864 Gamleby får telegraf, telefonen kom 1884
1867 Lofta bidrar till provinsialläkare i Gamleby
1870 Gatorna i Gamleby blev stenlagda
1884 Gamleby får telefon i privat regi
1886 01-17 Grosshandlare Cornelius i Gamleby, f 1819, dör hastigt.
1899 Gamleby köping blir municipalsamhälle som upplöses 1954
1909 Skyttepaviljongen i Gamleby klar
1911 Gamleby köper hamn, hotell och central tomtmark av Västervik
1916 Åby köps av Gamleby köping. Då först kommer en riktig skola till stånd i Gamleby.
1920 Gamleby ångsåg brinner. Stationshuset hotat
1920 Tore Holm tar OS-guld i segling i Antwerpen 1920 och 1932 i Los Angeles
1948 Knutsson-Hall, ägare av Vinö under 1900-talets tidigare del, startade "evighetsstickan" INEX och byggde fabrik i Gamleby. Sv Tändsticksfabriken köpte INEX och byggnaden övertogs senare av ASEA
1949 Gamleby folkpark invigs. Se 1983
1950 Lofta, Gamleby och Odensvi beslutar att gå samman i en storkommun. Det genomförs 1952.
1952 ASEA startar sin verksamhet i Gamleby
1954 Lantbruksutställning i Gamleby
1957 Industriellt uppsving i Gamleby, bla Barracuda startar sin verksamhet
1967 Gamleby nya centrum börjar byggas. läkarstation byggs
1972 Gamleby centrum byggs färdigt
1983 Carola slår Mike Londons rekord från 1962 på Gamleby folkpark med 6123 besökande.
1997 06-28 Gamleby får medborgarkontor
1998 Gamleby kyrka återinvigs efter en större renovering
1999 Gamleby hamn stängs. Den har tillåtits förfalla sedan kommunsammanslagningan 1971.
Även turisthamnen får dåligt betyg.
2000 04-30 Staty med jätten Garp invigs vid nya Garptorget