GAMLEBY

Den gamla staden
vid västra viken

Här kommer en analys av Gamlebys uppgång under 1800 talets
andra hälft och fall vid1900-talets början .