KLICK

Arbetare i Gamleby hamn. 1920-tal
Privat samling
KLICK

Svedberg hade fått anställning vid Tjustfrukts konservfabrik och sitter längst till vänster på taket på bildens vänstra bil. Bilden är troligen från en stor brandövning i Gamleby kring 1940.
Hasse Svedberg


Gamleby under 1800-talets sista år var inte stort. Här en bild tagen från Solna.
Hans Carlssons arkiv