Den här berättelsen om Härnum är långt ifrån färdig.
Men jag tänkte, att om jag visar även konceptet till min lilla sammanställning, så kanske fler bidrar med bilder och berättelser så att allt så småningom blir intressant, trevligt och bra.

Välkommen som medarbetare.
Lars Cornell


Härnum hade på 1930-talet ungefär100 innevånare men år 2000 endast 19 stycken.
Byn består av åtta gårdar. Vid skiftet flyttades fyra av dem ut.

Byn ligger i V Ed socken, men har genom tiderna haft sina förbindelser främst med Lofta. När mejeriet blev klart i Björnsholm 1905 (läggs ned 1938 och blir då läskedrycksfabrik) kördes mjölken dit. Maj i Hässelstad berättade, att man hörde när de kom från Härnum, för de hade längre väg och körde hästarna litet hårdare. Säd kördes till Häggs kvarn. Tor Westerholm berättar att det hände att man cyklade hela vägen till Björnshokm för att köpa läsk i läskedrycksfabriken.

Sven och Gunvor Andersson öppnade år 1994 ett 'Kulturhus' i Svens fädernegård. Där har de ibland öppet på sommaren och sreverar kaffe till besökare.

Straxt norr om byn finns en uppdämning i den lilla bäcken. Vad fallet använts till vet vi inte men för länge sedan har det kanske funnits en liten skvaltkvarn och måhända en ålderdomlig nickesåg.
Nära fallet finns det slagg i marken. Den är svart och porös vilket tyder på att den är mycket gammal. Det är därför inte troligt att fallet använts till att driva bälgarna i en liten masugn.