FORSBYFotograf okänd
Forsby gård omfattar totalt 1 875 hektar, varav cirka 1 300 mycket välskött och uppvuxen skog. Det finns även ett naturreservat på 100 hektar med mycket gammal skog. Här finns också ett lantbruk med uppfödning av köttdjur. Forsby är säreget på så sätt att det helt saknas avstyckningar. Det finns inga tomter eller andra marker avstyckade.

Markerna är viltrika med gott om bland annat älg, dovhjort, rådjur och vildsvin.

Forsby har tillhört släktkretsen sedan 1708 och gården är känd ända sedan 1380-talet. Då ingick den i en del av Bo Jonsson Grips jordinnehav.

År 1631 blev Forsby sätesgård till Ebba Stjernsköld, som senare sålde gården till landshövding Bengt Bagge. Den släkten ägde Forsby till 1708, då brukspatron Isak de Besche köpte gården och genomförde en omfattande upprustning.

Forsbys herrgårdsbyggnad i två plan inrymmer inte mindre än 1 200 kvadratmeter golvyta. Där finns det genuint gamla kvar sedan byggnaden uppfördes. Flygelbyggnaderna uppfördes i mitten av 1700-talet.

Forsbys ägare Karin Bergenstråhle saknade arvingar och testamenterade 1981 gården till Sven Olsson, gårdens inspektor sedan 1947, och hans hustru Ruth. Barnen till Sven och Ruth Olsson (Per och Kristina Olsson och Anneli och Kåre Svensson), sålde Forsby gård år 2008.

Per och Kristina Olsson flyttade år 2008 till det nyköpta Vinö i Lofta.

Gårdens lantbruk föder upp nötdjur för köttproduktion. Besättningen består år 2008 av 70 dikor och 3 avelstjurar.


I en ekbacke intill Forsby gård reser sig en gravsten med den mystiska texten "Du som bebor denna
jord. Unna våra ben att ligga orubbade. Winst och nyfikenhet finna här intet"

De tre familjemedlemmarna som vilar här i jorden är Jöran Isac von Knorring och hans föräldrar Isac von Knorring och Ewa Christina de Besche.

Orsaken till att de är begravda här och inte på kyrkogården lär bottna i dåvarande kyrkoherden Adolf Stenhammars politiska åsikter.

Kyrkoherden representerade prästerståndet i riksdagen och han röstade 1789 för ett förslag om att adelns inflytande och makt minskade och att ståndsamhället senare avskaffades. Prästen blev genom detta mycket impopulär hos bygdens adelsfamiljer, bland andra Jöran Isac von Knorring.

Jöran Isac lär ha blivit så uppretad att han en natt grävde upp och hämtade sina föräldrars kvarlevor från Lofta kyrka. Deras viloplats var inte lämplig med tanke på deras adelsfientlige själasörjare, ansåg han.

Legenden säger att om man går baklänges tolv varv runt stenen vid midnatt så får man se Jöran Isac von Knorrings vålnad komma ridande.

Släkten Lybecker ägde Forsby i 120 år, mellan 1797 och 1917. Emilie Lybeckers systerson Vilhelm Bergenstråhles änka Ebba och dotter Karin ärvde sedan gården.

Överstinnan Ebba Bergenstråhle avled 1951. Dottern Karin förblev ogift och hade inga arvingar. 1981 skrevs ett gåvobrev till hennes inspektor och förvaltare Sven Olsson och hans maka Ruth samt barnen Per och Anneli.

Sedan 1991 ägs och drivs Forsby av familjerna Per och Kristina Olsson samt Anneli och Kåre Svensson.

Forsbys bibliotek med böcker från herresätena Forsby, Hornsberg och Fogelvik donerades av nuvarande ägarna till Västerviks gymnasium och Kunskapskällan.

Kjell-Arne Karlsson vt år 2008

Napoleon besökte minst en gång Forsby.


Forsby år 1999. Foto Lars Cornell