VRÅKA, EN BY I FÖRÄNDRING
 

Karta från år 1900
Fältet var sankt och inte uppodlat förrän efter utdikningen på 1870-talet. Tore Karlssons farfar Carl Adamsson född 1857 åkte skridskor mellan tuvorna fån där mejeriet ligger till gården Holm och därifrån över renvattnet till Ö Ed kyrka.
Vid stora skiftet flyttades tre bäckgårdar och Labbet (av läbbig för där var så skitigt) ut. Sista gården, Klas Göran Jonssons mitt för Baptistkapellet, friköptes från Vinäs år 1828.

Berlingsberg byggdes av Berglind och var en gång affär.
John Larsson köpte Askegården. Den hette tidigare Norrgården och bestod av Berget och Trädgårdsberg.


Ryttaregården: Åkes far August till vänster åkte som 18-årig till Amerika. Men någon behövde ta hand om gården och han kom tillbaka efter fyra år. Därnäst fyra av hans systrar och mellan dem farmor Matilda Jonsdotter född 1841.
Matilda hade en bror Gustav Jonsson som fått lärartjänst i Ed. Han förblev ogift och Matilda kom först till honom som hushållerska. Den lilla flickan till höger bodde på granngården.
Ryttaregården behöll sitt namn vid laga skiftet.

Mejeriet före år 1905. Det drevs in på 1940-talet och blev därefter klädhängarfabrik under några år.

Tores far Hjalmar Karlsson på slåttermaskin