VRÅKAs HANDELSMÄN


Gårdsfarihandlare Hellman på 1930-talet


Vråka föreningshandel dvs Konsum


Gösta Becker i Sigfrid Johnssons affär omkring 1950 då det såldes till Konsum i Ed.

Till vänster Sigfrid Jonssons affär innan han byggde det stora huset.
Under skråväsendets tid var de enda tillåtna försäljarna på landsbygden de s k gårdsfarihandlarna. När skråväsendet upphävdes 1846 blev det möjligt för handelsmän att slå sig ner på landsbygden.

Den första affären i Vråka låg i en byggnad som i dag tjänstgör som magazin och ägdes av C.E. Jonsson. När den startade vet ingen säkert, men i en kreditbok från början av 1880-talet står att läsa om posessionater, hemmansägare, trädgårdsmästare mfl som handlat cigarrer, socker, 'dosa åt drängen' mm på kredit. De priser som står antecknade i boken är: 1/4 kg kaffe 28 öre, en halsduk 70 öre, en rulle tråd tolv öre och ingefära fyra öre. Utbudet av varor var överrsakande stort och där fanns lite av varje som folk kunde tänkas behöva. Något större krav på kontant betalning varje gång man handlade verkade inte finnas.

Sigfrid Johnsson föddes i Grönhult mellan Hulta och Vråka. Kanske hade han sin första affär i det ena huset där, i det andra fanns sadelmakeri på 1930-talet.

Mellan åren 1882-96 fanns ytterligare en lanthandel i Vråka i huset Berlingsborg som ägdes av Lorenz August Hagberg. När de affärerna upphörde, etablerade sig två andra lanthandlare i byn. Under 1910-talet invigdes Vråkas föreningshandel, en andelshandel med fyra ägare, som hade verksamhet fram till år 1929 då den. efter att under ett antal år inte gett någon nämnvärd vinst, såldes till Folke T.H. Johansson som då blev ensam ägare. Samtidigt med föreningshandeln och Folke Johanssons lanthandel fanns en liten affär som ägdes av Sigfrid Johnsson, son till den tidigare lanthandlaren C.E. Jonsson.

Sigfrid Johnssons affär lades ner runt år 1960 och den före detta föreningshandeln upphörde år 1975.

I och med att affärerna lades ned försvann den naturliga samlingspunkten för Vråkas och bygdens invånare och någon ersättning kom inte i handelns ställe.

.