VRÅKA
EN BY I FÖRÄNDRING

Berättelsen om Vråkas historia har sin grund i ett elevarbete som gjordes 1996 av Josefin Adolfsson med material från Åke Höijer. Bilder är ur Höijers arkiv där ej annat anges. Bearbetning och komplettering har utförts 1999 av Lars Cornell med stor hjälp av vråkasonen Thomas Lemon som också bidragit med bilder
FÖRORD

Då jag valde mitt ämne till specialarbetet kunde jag inte ens i min vildaste fantasi tro att ett arbete inom skolan skulle kunna ta så lång tid och engagera mig så mycket som detta arbete gjort. Jag hade förväntat mig att det skulle råda brist på material omkring ämnet och att det skulle gå tämligen fort att få ihop ett lagom stort specialarbete. Det var innan jag tog kontakt med Åke Höijer, bosatt i Vråka ända sedan 1912. Han visade sig vara en ovärdelig källa då han hade, förutom sitt otroliga minne, forskat i mer än 20 år omkring ämnet. Jag har sedan jag påbörjade detta arbete tillbringat många timmar hos Åke, pratande om såväl gamla tider som dagens moderna samhälle, och funnit att hans enorma kunskaper om Vråka, ofta förvärvade genom muntlig berättartradition, är nyckeln till förståelse för Vråkas forna liv.

Jag har genom arbetet upptäckt spänningen i forskandet. Efter timtals läsning i gamla protokoll mm känner man en delaktighet i sammanhanget. Det gör att tiden lätt rusar i väg och att man, i stället för att skriva ner det viktigaste, ägnar sig åt små petitesser då det känns så angeläget att inte glömma något viktigt.

Följden är, förutom att jag känner mig aningen utmattad, att jag har kommit underfund med att det finns så otroligt mycket mer jag egentligen skulle vilja skriva om, men tiden räcker inte till.

Genom arbetet har jag, förutom att jag lärt mig en hel del om sådant som tidigare inte varit allmänt känt, fått en god vän i Åke som har hjälpt mig mycket. Utan hans hjälp hade detta arbete varit mycket svårt att åstadkomma. Ett stort tack till Dig!

Josefin