VRÅKA SKOLA - I

del 0del 1 del 2

Nedan några skolkort från skilda epoker.
Vet du årtal och vem som finns på bilderna, kontakta WEBMASTER

Vråka skolas elever framför skolbyggnaden troligen 1908
Nedre raden tv Helga Karlsson Hulta, mittraden tredje från vänster Sigrid Karlsson, mittraden tredje från höger med flätor är Ellen Gustavsson,

Femte på första raden är Sigrid Karlsson Hulta, 6:e mörkt hår och mörka kläder är Elsa Hjalmarsson från Trädgårdsberg.
Flyglarna på skolan togs bort 1931.

Klass tre-fyra framför Vråka skola 1959