ÅRTAL I ED
Före 1000 En havsvik sträckte sig in till Vråka. Ordet Vråka anses betyda fiske.
1200 V Ed sten-kyrka byggs under 1100-talets senare del. År 1865 förvandlas den till en ruin och restaureras bla 1922. Nya kyrkan se 1863
1300 Vinäs uppfördes i slutet av 1300-talet. På en holme utanför finns grunden en äldre byggnad. Bo Jonsson Grip ägde gården och hans arvingar upförde byggnaden under 1400-talet på en äldre husgrund. Andra och tredje våningarna tillkom senare och utbyggnader skedde in på 1600-talet. Sedan 1950 har den anrika byggnaden förfallit och en renovering 1995 förmådde endast rädda vad som återstod
1313 Namnet Edh nämns för första gången
1350 tal Forsby vid en fors i Windån ägs av Bo Jonsson Grip och går i släkten till 1604
1600 ca Olserum byggs
1708 Isaac de Bèsche, ägare av Nävekvarn, Ålberga och Överums bruk, köper Forsby och Ottinge. Isaac hade sju barn. Dottern Eva Christina g Knorring ärver Forsby och de köper 1726 Bjursund. Dottern Julians g von Gertten ärver Ottinge i Lofta. Sonen Isaac von Knorring efterlämnar 1755 Bjursund till dottern Christina g Lybecker, Hellerö till Eva Catharina samt Forsby och Ottingt till sonen kapetn Jöran Isaac
1789 Gustaf III gavs ökad makt och rådet som bestod av adeln avskaffades. Prästen Stenhammar i V Ed röstade för förslaget varvid Knorring på Forsby blev så förgrymmad, att han en mörk natt lät hämta sina föräldrars kvarlevor från Lofta och förde dem till en grav på en kulle vid Forsby
1830 Forsbys herrgård byggs på med en våning och ändras till nyklassicistisk stil med puts på timmerstomme. J F Oppman var arkitekt och byggmästare
1863 Västra Eds kyrka färdig. Den restaureras 1938 och 19xx.
1670 Eds bruk anläggs 1670 och drivs till 1899.
1914 Eds socialdemokratiska arbetarkommun bildas. Ordförande blev Karl Melker Kindstrand. Kvinnoklubben bildades 1935
1933 Sigurd Cornell Lofta och Werner Carlzén i Helgenäs driver såg i Mörkvik till 1937.
1947 Eds Cellulosafabrik köper sågen i Helgenäs av T Malm och flyttar den närmare hamnen. Efter konkurs 1976 tar de anställda över 1983 och driver sågen till 1986.
1950 V Ed, Ö Ed och Tryserum bildar Tjust-Eds kommun
1952 Ragnar Sethsson tar över prästgårdens såg i Hälleberg som drivs till 1995-98.
1958 Östra Eds kyrka brinner. FOTO
1968 08-25 Kommunblocksbildningen diskuterades. Samtliga från V Ed-delen beslutade stödja en anslutning till Västerviksblocket
1971 01-01 Tjust-Eds kommun upplöses. Tryserum och ÖEd läggs samman med Valdemarsvik och länsgränsen flyttas
1976 Eds cellulosafabrik i konkurs
1986 07-27 Eds starke man, Gustav Waernholm avlider. Han var i många år facklig och politisk representant och kämpade bla hårt för att Ed skulle kunna behålla sin cellulosaindustri.
1991 Cellulosafabriken stänger.
1998 Hällebergs såg avvecklas
1999 Årtal i Tjust upprättad av Lars Cornell
Hjälp till, rätta fel och utöka med intressanta fakta.