SÅGAR I ED

Helgenäs
Arvid Malm och hans son Torsten hade en liten såg vid grustaget. Eds Cellulosafabrik förvärvade den och anlade en ny större närmare hamnen 1947. Den gamla lades ned, men namnet, T Malm & Co, behölls. Arvids son Torsten blev chef. Den hade först en klingsåg men fick senare två ramar från Karelen när ryssarna kom dit. Där sågades 3000 standard (7500 kbm) per år. När ramarna gick skakade marken.
Sågen gick bra, men när cellulosafabriken gjorde konkurs 1976 drogs sågen med. De anställda tog 1983 över med finansiering från Valdemarsviks sparbank och kommunens företag Garpedans (?). Göte Karlssons son Mikael tillsattes som chef och drev verksamheten vidare. Men det gick inte längre så bra och från 1981 fanns endast klentimmersåg. Sågen lades ned efter konkurs 1986.

Hälleberg
På Hälleberg (Heliga berget) fanns en såg som lydde under prästgården och således drevs av kyrkoherden Herman Brillioth. Den övertogs av Arvid Malm.
Ragnar Sethsson kom från St Björka och började med att såga hos Emil i Sänkänga och Stackelberg i Ukna. År 1949 blev han ombud för Cellulosabolaget i Sundsvall och 1952 arrenderade han Emil i Sänkängas såg i V Tryserum. För att klara ut den intressekonflikt som uppstod vid handel med massaved och timmer bildade han 1952, tillsammans med sin bror Gösta, ett kommanditbolag. Sethsson arrenderade Hällebergs såg som sonen Boy tog över. Men arrendet var osäkert och köpts därför ut från Linköpings Stift. Sågverksamheten upphörde 1995 men vidareförädling och vilkeshandeln drevs vidare av Boy till 1998.

Skedshult
Västerviksföretaget Stegeholm anlade 1919 en ångsåg vid Vindomen. Den togs över av Pettersson/Sahlin i Valdemarsvik, fick ram och drevs av Ellmans till 1941.

Melby
Axelsson drev en såg med klyv och kantverk från 1948 till 1960.

Mörkvik
Sigurd Cornell i Lofta och Werner Carlzén i Helgenäs köper Hellerö Söderskog av Eds Cellulosafabrik 1933. En intensiv sågrörelse bedrivs till 1937.
HELLERÖ och SÖDERSKOGEN pdf-format

Edsbruk
Vid bruket fanns såg som drevs till 1950-talet.