RUNSTENAR I ED

I Bengt O Edbergs bok om Eds Bruk finns följande noterat om runstenar i Ed-

"Vi får aldrig veta vad stenåldersmänniskorna kallade varandra, men eftersom Västra Ed i motsats till flertalet andra Tjustsocknar varit förutseende nog att lämna mer eller mindre deformerade runstenar kvar åt senare släkten, kan dessa glädja sig åt namnen på en och annan av dem som fiskade, jagade, sådde, plöjde, skötte kor och slog ihjäl fiender här i bygden för närmare tusen år sedan."


"Vid Helleberg står en runsten från slutet av 1000-talet, varav framgår att Ågöt, Gera och Kättil hedrar sin fader Ägil med en minnesruna. Runristaren, socknens förste skrivkarl, kallar sig själv för Ämfast den övermodige. Antingen vare han en framstående storpamp i bygden, en väldig slagskämpe eller en överlägsen runristare - varför skulle han annars ha varit så övermodig?"
"Vid prästgården står uppställt en illa hanterad runsten som ursprungligen stod vid Hulta by. På denna kan dock endast namnet Jäger uttydas."