ED, Historia att minnas
Urordet ED anses betyda 'där man går' och används om landförbindelse mellan vatten. Socknen Ed har säkerligen sitt namn efter byn Ed som i sin tur har namn efter edet mellan Östersjön och Storsjön. Det har varit en betydelsefull led sedan urminnes tider och har starkt påverkar vår kultur och vår språkliga dialekt.

G Malmberg, prost i V Ed 1923 - 26, skriver: "När byggandet av kyrkan äntligen skulle ske, lades den emellertid på en annan, onekligen vackrare plats, med dess hänförande utsikt över Storsjön och den vackra dalgången. Därigenom räddades åtminstone minnet av des urgamla kyrkoplats och fick sin ålderdomlighet bevarad.

Dess läge betingades av den gamla trafikleden Östersjön - Syrsan - Storsjön och vidare sjösystemet ända uppåt Åtvidehållet. Den gamla strandkanten kan skönjas med sin hamnvik nedanför kyrkbacken, om man än får gå ännu längre tillbaka i tiden än den Ede gamla stenkyrkan företräder, för att tänka sig hela det nuvarande området: Ängarne under vatten. Ån var emellertid säkerligen fullt seglingsbar ända in på 1800-talet. Nu är den uppgrundad och fylld av vindfällen och sjunket timmer här och där. …"

V Eds ångbåtsbrygga ca 1920 med ångbåten Kurir (på bild) och den något mindre Eda är en rest av forna tiders färdled.

De knöt samman Storsjö som hade järnvägstation med Eds Bruk som saknade.

Pråmen låg kvar 1939 med relingen i vattenbrynet.

Edsviken under sen bronsålder när havet stod 10 m högre än nu.