HULTA - NYHULT
....
Betty f Andersson Melby och Karl Karlsson Nyhult
min mormor och morfar

Nyhult 1923
Gården var på 55 ha med ca 5 hästar och 16 nötkreatur


Bondstugan i Hulta 1906 ovan
Vid gavels står Eva och Hildur Nilsson arrendatorns döttrar, "Farmor" Christina Gustavsson, Helga och Sigrid samt Betty Karlsson

Bondstugan 1907 till höger
Stugan med ett rum och kök är byggd omkring 1840

Sigrid berättar

Sigrids farfar Carl John Larsson köpte eller ärvde Hulta.

Sigrids farmor Kristina Gustavsson var ej gift. Hon föddes i Melby 27:e juli 1845. När hon var ung fick hon gå till Vindö och göra dagsverken. Hennes far hette Gustav Jansson.

Sigrids far, Karl Hjalmar Karlsson,1879 - 1905, dog redan innan Sigrid fyllt ett år och det blev därför mor Betty som fick bygga den nya huvudbyggnaden i Hulta på andra sidan vägen. Dit flyttade Sigrid med sin mor och syster Helga 1910. Men det var nog så, att Sigrid och Helga ville ha en liten syster; så kom Anna från Stockholm till Hulta 1922 (se biografin Rospigg för Tjust)

Sigrid och Helga är födda i "Bondstugan" i Hulta till vänster om undantagsstugan.

Sigrids farmor fick 1.000:- och undantagsstugan och vedbrand i ett testamente av sin son som dog 26 år gammal. Där bodde hon bara en kort tid och flyttade sedan till nya huset i Hulta som byggdes 1910."

Ragnar Andersson var arrendator på Nyhult till 1943 och köpte gården 1944 när Betty dog.

Anna f Åkerlind

Hulta 1934. Helga, Irene, Mormor Betty, Sigrid och Thomas
Fyra generationer på Nyhult.
Till vänster Betty, Gammalmor Kristina Gustavsson, Irene och Anna
Tomas och Irene
Sigrid och Helga
SIGRID LEMON IN MEMORIAM
Västerviks -Tidningen 1993-07-07

Hon var född i Hulta 1905, i den lilla röda stugan i backen, Bondstugan kallad. Nu är hon borta och stugan finns inte heller mer.

Sigrids far, Karl Hjalmar Karlsson, dog redan innan Sigrid fyllt ett år och det blev därför mor Betty som fick bygga den nya huvudbyggnaden i Hulta på andra sidan vägen. Dit flyttade Sigrid med sin mor och syster Helga 1910. Men det var nog så, att Sigrid och Helga ville ha en liten syster; så kom Anna från Stockholm till Hulta 1922.

Sigrid gifte sig med Bror Lemon och de bosatte sig först i Vråka och senare i Björnsholm. Där bodde alla tre syskonen imånga år. Men Edshöjden blev de sista årens trivsamma hem. Kyrkan låg nära

och även om stegen dit blev allt längre så stöddes det kyrkliga med många och vackra handarbeten.

Sigrid var mycket vetgirig, kunnig i det mesta och öppen för allt. Reseskildringar, historiska berättelser och deckare konsumerades med förtjusning. Så minns vi Sigrids finstämda och toleranta natur, goda minne och alltid positiva inställning.

Sigrid sörjs av sonen Thomas med hustrun Betty och barnbarn samt mycken släkt och vänner i trakten.

Tack Sigrid. För mig var Du den sista i Din generation, en älskad och beundrad bärare av arv och tradition.

Lars Cornell