Vision av att återupprätta en kanal från forna tider
mellan Gamlebyviken och Gudingen.

Så kan det bli.Prospektet har kallats Dragets Kanal. Det är emellertid ett ur alla synpunkter olämpligt namn.
En ny och ur många synpunkter bättre sträckning finns ca 500 m syd om den ursprungliga. För den nya sträckningen föreslås namnet Gudinge Kanal.

Gå till

Historik över "Dragets Kanal".