DALHEMS HEMBYGDSFÖRENING


Hembygdsföreningen bildades år 1970 med Rune Oppgården som ordförande. Föreningen harde år 2001 hela 200 betalande medlemmar. Det är inte dåligt med tanke på att det i socknen bor endast ca 300 invånare.

Se TJUSTFORUM ---> DALHEM.