VYKORT FRÅN GUNNAR LINDEROTHS SAMLINGAR
Sökord: Gränsö, kanal, <1920Här kan du se ett exempel från TjustArkivet

Bilderna finns i arkivet med ca 2000 x 3000 pixel upplösning.

Här visas miniatyrbilder med 100 - 200 pixel sida.

Klicka på bilden så kommer bild i webformat 300 - 640 pixel.

Filinformation på blåtonat fält, objektinformation på gultonat.
OBJECT: De första grävningarna lär ha utförts på 1600-talet väster om den nuvarande kanalen. Den invigdes 1740, men av den kan man nu endast skönja träskmark. Där går gränsen mellen Lofta och Loftahammar.
Den nuvarande kanalen började grävas 1814 och blev klar 1817.
Läs mer här.
SOCKEN:
Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: FILE: KartaGransoKanal.gif
FOLDER:www.tjust.com.arkipelag/granso/bild/
TYP & STORLEK: Index 106 x 120
OBJECT: Man använde åror ...
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL316.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: ... eller segel.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL296.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Västerviks kanotsport har varit livlig med många guldmedaljer. Den legendariske kanotisten Fredriksson vann OS i kanot på 1940- och 1950-talen. Här kanoter genom Gränsö kanal straxt efter sekelskiftet.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL309.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Gränsö kanal med ångaren Stegsund ca år 1900.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL323.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Stegsund passerar stålbron omkring år 1900.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL414.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Söndagsbåtarna var vitmålade.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL546.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Dags att öppna bron.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL548.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Den gamla stålbron vilade på rullar.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL554.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Gränsö kanal år 1899, bro och vaktstuga. Kanalen är tömd på sitt vatten.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: FoBi22.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Kanalen i höstfärger.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL563.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Ro utan åror.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL569.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099
OBJECT: Solnedgång.
SOCKEN: Västervik, Loftahammar
UPPHOV: GL / LC
FILE: GL570.jpg
FOLDER:www.tjust.com.arkiv/GLinderoth/
TYP & STORLEK: RGB 3248 x 2099