BILDER FRÅN LOFTA / VINÖ

Metadata: Varje bild innehåller information om bildens ursprung mm
Upphovsrätt: Bilderna får fritt användas om källan anges.
Klicka på bilderna för webupplösta exemplar.


Vinö 2007-02-10 Foto Lars Cornell

Vinö 2007-02-23 Foto Lars Cornell
BID 1 - BILD 2

Vinö 2007-02-10 Foto Jan Persson
Det har blåst kallt några dagar och det extremt höga vattenståndet har förbytt till för årstiden mer normalt lågvatten.

På kort tid har vattenståndet ändrats från 30 cm över bryggorna till 70 cm under.

Vinö 2007-02-10 Foto Lars Cornell