Lofta kyrka: Mer än ett hus, mer än en religion, ett litet museum och socknens centrum.

Konstnären C S Graffmans bilder från gamla kyrkan.
Kyrkorgeln.
Sockenstämmoprotokoll.
Herdaminnen
När Lofta nya kyrka byggdes - ej klar.