ROGER KARLSSON
Sida 62. FÅGLAR
Bildinformation
Sädesärla unge.
Berguv på Granskallen vid Örö.
Häger på G Kranberget St Korpholmen.
Kanadagås Korpaholmarna.
Strandskata.
Silvertärna, Skjutarholmen.
Skarvarnas nattläger på Flåtarna med Sladö Ask i bakgrunden.
Gravand.
Tordmular på N Älgsbådarna. Stubbe av lind från 1940 som sjömärke. Den har nästan inte förändrats på 50 år.
Mellanskarv "ålkråka" på Rågbådan.

©