ROGER KARLSSON
Sida 51. VÄXTER
Bildinformation
Klibbglim på Höga Älgsbåden.
Kustbaldersbrå och fackelblomster på Lekskären.
Klöverärt vid Flundrevikens myr.
Gullvivor på Lilla Bergö.
Havsnarv på Larsmanshäll.
Älggräs, Kråkvicker och Strandvänderot på Söreskäret.
Backsippa, L Frö.
Hönsbär på Krokö som är den näst sydligaste växtplatsen på ostkusten.
Olvon vid Kättilvik. Den olivgröna skalbaggens ägg läggs vanligen i myrstackar, larverna äter multnande stackmaterial. De flyger i solsken och är den enda skalbaggar som kan flyga utan att fälla upp sina täckvingar.
©