ROGER KARLSSON
Sida 33. MISTERHULT
Bildinformation

Hunö en aprilmorgon.

Månsken över Östra Måsskär, Misterhult.

Brändö N viken, "Lollo" i natthamn.

Solnedgång vid Skårhällen, Misterhult.

St Bergskär, Misterhult.

Solnedgång på Stora Berkskär.

Esbjörn Johansson, Marsö med Utternät.

Erik Källgren på Vinö bygger en ålhomma.

C-G Thornström tomtning på Jällen vid Strupö.

Jonny Gläntorp vid minneskorset på kolerakyrkogården på Kyrkgångsskär.


©