ROGER KARLSSON
Sida 22. S TJUST
Bildinformation

Turbåten Monsun med varor och post på Västerbo V Eknö år 1998. Båten såldes 1998.
Personerna är: Jan-Erik Ottosson, Gun-Britt Svensson, Åke Nilsson och Sven Hermansson.

V Älgsbådens Bodgrund, fd stenarbetarbostad.

Turistbåten Freden lägger till vid Idö restaurang år 2001.
Det blev bråk om hamnrättigheterna år 2003. Freden var inte välkommen till stora bryggan.

Gammalt gruvhål från 1600-talet på Västra Älgsbåden.
Kustbaldersbrå.

Strandvänderot på Bussan.
Bussgrunds fyr i bakgrunden.

Växten, valeriana, är en lugnande medicinalväxt.

Boskären med kummel.

Västerbo eller Västra Eknö.

N Älgsbåden. Kupandmat är typisk för ytterskärgården.
Idö Stångskär i bakgrunden.

Mussan mot 'sjöfyran' och Bussan.

Trädgårdsklinten Måsö med Adam och Eva.


©