ROGER KARLSSON
Sida 21. S TJUST
Bildinformation

Anders Ivarsson, Brunnskär Ö Eknö.

Händelöp.

Flatholmen.

Marsö vinterbodar.

Soluppgång, Långö i Västrum.

Storskrak i soluppgång vid Händelöpsbron.

Nils-Erik Johansson båtman Idö vid Västerbådans fyr.

Idö lotshamn numera nedlagd. Farledsprickar före utsättning.

Nävelsö, Bertil Andersson på Udden rensar flundror.

Lennart och Jens Martinsson, Östra Eknö, ålfiske.


©