ROGER KARLSSON
Sida 17 N TJUST
Bildinformation

Lillängen på Horsö.

Spårö båk i solnedgång.

Spårö fyr 1980.

Svan vid Borgmästarhäll.

Kalvö SO udde, torpgrund.

Västerbådan fyr.

Städsholmens "kanal". Lotsplatsen lades ned år 1965.

St Grindö.


©