ROGER KARLSSON
Sida 15 N TJUST
Bildinformation

Visthusbodar på Smågö.

St Skansholmen flygfoto. Västerviks Segelsällskaps klubbhus.
Den gamla skansmuren som skulle skydda Västervik mot ryssen 1719 till vänster om huset.

Skjutarholmen Västerviks Motorbåtsklubbs brygga.

Sladö, David Fjällroth.

David är skärgårdsskald och författare. HÄR kan du läsa om hans böcker.

Sven Fredriksson på Hasselö Norrgård. Där låg torpet Ehompen fram till laga skiftet 1863.

Städsholmen med blommande rönn på Stångskär.

Paul Hultberg Smågö med arbetspråmen vid Skorven, Lilla Grundemar.
Så här såg den ut år 1994, den fick bredare överbyggnad senare.

Borgö gammal lotsplats vid Västerviks inlopp.

Mellan Malmö, inne i Maren.

Harald och Kerstin Jönsson i Bråtviken sätter strömmingsskötar vid Mjödö.


©