ROGER KARLSSON
Sida 12 N TJUST
Bildinformation
Sladö Ask. Ett gammalt sjöfararmärke.
Sladö hamn.
Leende skärgård.
Sofie Alvarsson på Björkö.

Klicka på bilden.

Björkö båthus.
Björkö brygga.
Sofi Alvarsson, Björkö brygga.
Björkö.
Sofie Alvarsson, Björkö.
Spårö fyr.
Spårösund med Spårö båk i förgrunden och Grönö till vänster.
Flygfoto 1986.

©