SMÅLANDSKUSTENS SKÄRGÅRDSFÖRENING 2001
Havsörn
Ordf: Mats Ohlsson, Marsö, 57295 Figeholm, 0491-36036,
mats.ssf@telia.com

V Ordf: Ingvar Nilsson, Flatholmen, 59093 Gunnebo, 0490-27007,
ingvar.ssf@telia.com

Sekr: Peter Lundgren, Gärdsholmen, 59098 Edsbruk, 0493-40169,
peter.ssf@telia.com

Kassör: Monica Jansson, N Malmö, 59391 Västervik, 0490-11215,
monica.ssf@telia.com