TJUST
Skärgården
Lofta

Loftahammar

Västervik

GRÄNSÖ

Efterforskning
KARTA

Karta 1750

Aspholmen
Bondbacken
Brovaktstugan
Ekholmen

Fiskartorpet

Gränsö udde

Herrgården

Kanalen

Kroken
Lillön
Norrgården
Ryttartorpet

Rövarhamn

Sandviken
Skanvik

Stensnäs
Sundet

Södergården
Parkstugan

Tipphem

Änkans torp
Österbo

TOP