ÄLDRE KARTOR ÖVER GRÄNSÖ

år 1750

Gränsö år 1783
Lägg märke till de två
byggnaderna över 'ä' i namnet.
Herrgården finns ännu ej.

Gränsö år 1690