Österbo / Änkans Torp / Änkans hamn

Roger Karlsson och Holger Kanth berättar:

Invid den 1995 anlagda "Skogsslingan" finns en gräsbevuxen kulle med tegelrester efter ett spisröse. Även grundstenarna finns delvis kvar.
Där bodde David Sköld Strömberg år 1916 med hustru Elsa Olivia och barnen Set och Bengta.

År 1776 bebos torpet av Jöns Persson och Kerstin Larsdotter med sonen Jöns. Chersti (= Kerstin?) avlider 1777.

Ulla Berg som växte upp i Skanvik berättar, att fiskarn i Österbo drunknade. Hans änka levde till 1871 och med henne får torpet namnet Änkanstorp och viken 100 SO Änkanshamn.