Gränsö Udde


Gränsö Udde med Spårö i bakgrunden Foto LC 2000

Torpet hade torvtak in på 1970-talet