Stensnäs / Lillön

100 m ovanför det forna sund som gjorde nuvarande Gränsö-halvön till en ö låg torpet Stensnäs. Grunden, som ligger på åsen vid vägen, är 7 x 4 m och har en grov tall i grunden.

År 1844 föds Nils Theodor, son till torparen Anders Edlund och Brita Stina Jansdotter.
1847 föds Anders Peter, men han avlider 1 mån gammal.
1849 föds Carl Gustaf.
År 1888 avled Olof Wilhelm Hansson Uhre, arbetare- Hustrun hette Karolina Persdotter. De hade sju barn.

50 m väster om torpgrunden finns resterna efter Jordkällaren väl bevarade.

25 m syd om husgrunden finns en stensatt grund 4 x 4 m. Den är fylld med stenar till en plan yta. Det kan ha varit torpets ladugård. Brädor med tjärpapp fanns kvar ännu på 1970-talet.

Nordost om torpgrunden finns rösen som enligt rykten ska vara barngravar.

Det finns ett Stensnäs vid Bågvik också. Det är lätt att blanda ihop dem.