En mäktig stengärdsgård

En mäktig stenmur, fyra meter bred, sträcker sig från Bondbacken till Lillön.

Foto LC 2000