Skanvik


Skanvik. Foto LC 2000
Till vänster om bilden ligger ett omtyckt bad.