Ryttartorpet


Ryttartorper. Foto LC 2000

Det ursprungliga torpet låg 50 m väster om nuvarande byggnad - till höger i bilden - men gruden är mycket förstörd av grävning för vattenledning. Ladugården låg ovanför vägen.


Och här en äldre bild, vi gissar 1940-tal, fotograferad av Gunnar Sjöholm. Han arbetade på HVHJ och hade Ekholmen som sommarställe.